I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Prywatne Gimnazjum nr 1

O szkole - Prywatne Gimnazjum nr 1

Prywatne Gimnazjum nr 1  powstało w 1999 roku, gdy nastąpiła zmiana systemu szkolnego i utworzono gimnazja. Do tej pory szkołę ukończyło dwanaście roczników gimnazjalistów. Są już wśród nich absolwenci krakowskich uczelni.
Szkoła oferuje solidną naukę w przyjaznej atmosferze i rzetelne wychowanie oparte na tradycyjnych wartościach. Chcemy pomóc w rozwijaniu najlepszych cech powierzonej młodzieży, uczyć odpowiedzialności za kształtowanie własnej przyszłości i budzić dumę z bycia Polakiem.
Średni wynik egzaminów gimnazjalnych lokuje nas w 4% najlepszych szkół w Małopolsce, a wskaźnik EWD - (edukacyjnej wartości dodanej) w grupie 20 najwyżej ocenianych szkół województwa.